Қонун, ҳақиқат ва адолат ҳақида

 

Эзгулик ва иллатларни ўлчовчи умумий мезон фақат давлатда мавжуд бўлади. Ҳар бир давлатнинг қонунлари ана шу мезон вазифасини ўтайди.
Томас Гоббс
* * *
Одамлар! Энг аввало, эзгу ахлоққа эга бўлишга ҳаракат қилинг, зеро, ахлоқ қонуннинг асосидир.
Пифагор
* * *
Бир лаҳза ҳам қонунни ёддан чиқармаслик даркор. Тарафкашларни кучсизлантириш, гапга чечанларни қўлга олиш ва ҳар қандай мулоҳазакорликка чек қўйиб, мамлакатни фақат ва фақат қонунга таяниб бошқариш жоиздир.
Шан Ян
* * *
Баъзи ёзилмаган қонунлар ёзилганларидан кучлироқдир.
Сенека
* * *
Ҳар бир қонуннинг икки таянчи бўлиб, бири жазо, иккинчиси мукофотдан иборатдир.
Хан Фэй
* * *
Ҳақиқат ҳақида ўзганинг шоҳидлиги ёки бошқа бир одамнинг нуфузига қараб фикрлаш ножоиздир.
 
Монтен
* * *
Донишмандлик – ҳақиқатни сўзламоқ ва табиатга қулоқ тутиб, унга бўйсунмоқликдан иборатдир.
Гераклит
* * *
Туйғуларимизнинг ожизлиги боис ҳақиқат хусусида мушоҳада этмоққа қурбимиз етмайди.
Анаксагор
* * *
Мен аста-секин шундай хулосага келдимки, инсон­лар­аро муносабатдаги самимийлик, ҳақиқатгўйлик ва ҳаққонийлик ҳаётий бахтга эришишда катта аҳамиятга эга.
Бенжамин Франклин
* * *
Адолат жуда улуғ ва фавқулодда мустаҳкам туйғудир. Бу туйғуни тарбиялаб, тўсиқ қўйилмаса, ердан осмон қадар юксалади... Тафаккурингиз бу туйғуни унутмасин.
Мэн-Цзи
* * *
Дунёда икки буюк тушунча бор. Буларнинг бирламчиси – тақдир, иккинчиси – адолат.
Чжуан-Цзи
* * *
Ақлли, ахлоқли ва адолатли бўлмай туриб, кўнгилдагидек яшаш мумкин эмас. Ва, аксинча, кўнгилдагидек яшамай туриб, ақлли, ахлоқли ва адолатли ҳаёт кечириб бўлмайди.
Эпикур
* * *
Адолат ва эзгуликдан айри тушган ҳар қандай билим доғулиликка айланади. Уни донолик деб аташ ножоиздир.
Суқрот
* * *
Адолатли зотларни туғишганингиздан ҳам аълороқ кўринг.
Антисфен
* * *
Эзгулик адолатсизлик қилмасликкина эмас, уни истамаслик ҳамдир.
Демокрит
* * *
Кўпгина одамлардаги адолатсеварлик адолатсизликка рўпара бўлишдан чўчиш белгиси ҳисобланади.
Франсуа де Ларошфуко