ОХСда кўрилган ишлар
11-1106/17329 - сонли қарор
12. 09. 2014

Хўжалик суди қарздорни банкрот деб топит тўғрисида царор цабул қилаётганда тугатиш бошцарувчисини ташци бошцарувчини тайинлаш учун назарда тутилган тартибда тайинлайди

Журналнинг 2014 йилдаги олтинчи сони нашрдан чиқди
15. 07. 2014

Журналнинг 2014 йилдаги олтинчи сони нашрдан чиқди

Инсон ҳуқуқи бола ҳуқуқидан бошланади
15. 07. 2014

Бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари мамлакатимиз томонидан ратификация қилинган “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги конвенция, Ўзбекистон Конституцияси, Оила кодекси ва бошқа кўплаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда баён этилган. Уларга мувофиқ ота-оналик ҳуқуқи болалар манфаатларига зид тарзда амалга оширилиши мумкин эмас. Болалар манфаатларини таъминлаш ота-она ғамхўрлигининг асосини ташкил қилиши лозим.

Тижорат банклари: миллий иқтисодиёт ривожида муҳим аҳамиятга эга
18. 06. 2014

Яқинда “Moody’s” халқаро рейтинг агентлиги “Ўзбекистон банк тизимининг ривожланиш истиқболлари” тўғрисидаги янги ҳисоботни эълон қилди. Кетма-кет беш йилдирки, мамлакатимиз банк тизимининг ривожланиш истиқболлари “барқарор” деб баҳоланмоқда.

Ижтимоий назорат: унинг мамлакат тараққиётидаги аҳамияти
03. 06. 2014

Ўзбекистон танлаган демократик тараққиёт йўли мукаммал назорат тизимини тақозо этади. Чунки демократия ҳокимият халқ томонидан шакллантирилиши ва назорат қилинишини англатади.

12-1113/11467 - сонли қарор
17. 01. 2014

Суд муҳокамасининг вақти ва жойи ҳақида тегшили тартибда хабардор қилинмаган шахснинг иштирокисиз иш кўрилганда ушбу ҳолат ҳал қилув қарорини бекор қилши учун асос бўлади

Вояга етмаганлар томонидан етказилган зарарни қоплашни такомиллаштириш масалалари
09. 01. 2014

Ўзбекистон Республикаси фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий-демократик давлат барпо этиш йўлидан бормоқда. Ватанимизда қисқа давр мобайнида мустаҳкам қонунчилик баъзаси яратилди.

Ўзбекистон Республикаси консуллик муассаса ходимлари
09. 01. 2014

Мамлакатимизни демократик янгиланишнинг бугунги босқичида энг муҳим йўналишларидан бири, бу – қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштиришдан иборатдир .

Молиявий санкцияларнинг бекор қилиниши
09. 01. 2014

Мамлакатимизда тадбиркорликни ривожлантириш аҳоли фаровонлигини оширишнинг асосий шартидир. Бозор иқтисодиёти шаклланаётган ҳозирги тараққиёт босқичида тадбиркорликни ривожлантиришга катта аҳамият берилиб, бу соҳадаги вазифалар давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланиб бормоқда.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18