2019 йил май сонида
Адвокатлик қатъийликни талаб этади
01. 12. 2017

Ҳимоячи ўз ҳимоясидаги шахснинг ҳаракати суриштирувчи, ­терговчи, прокурор ёхуд суд томонидан нотўғри малакаланганини англаса, Жиноят-процессуал кодексининг 53-моддасига биноан гумонни ёки айбловни рад этадиган ёхуд жавобгарликни енгиллаштирадиган ҳолатларни қонунда назарда тутилган барча восита ва усулларни қўллаш йўли билан рўёбга чиқариши ҳамда шу орқали ҳимоясидаги шахсга малакали ҳуқуқий ёрдам кўрсатиб, қонун устуворлигини таъминлаши шарт.

Ўзбекистон Республикаси судьяларининг Ўзбекистон халқига мурожаати
20. 07. 2017

Мамлакатимизда ўтган давр мобайнида суд ҳокимияти нуфузини ошириш, уни ўтмиш­даги жазоловчи органдан инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилувчи мустақил институтга айлантириш борасида кенг қамровли ишлар амалга оширилди.

ОТМга қабул бу йил қандай ўзгаришлар рўй берди?
20. 07. 2017

2017 йилнинг 5 майида Ўзбекистон Республикаси ­Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «2017/2018-ўқув йилида ­Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш тўғрисида»ги қарори қабул қилинди.

ОАВ: бугун ва эртага
20. 07. 2017

Оммавий ахборот воситалари халҳ билан давлат ґртасида кґприк вазифасини ґтайди. Шу билан бирга, одамларнинг ахборотга бґлган эµтиёжини ҳондиради, мавжуд муаммоларга ­жамоатчилик эътиборини тортади. Мамлакатимиз тараҳҳиётини янги босҳичга кґтариш, халҳни давлатга, давлатни халҳҳа яҳинлаштиришга ҳаратилган бугунги ислоµотлар силсиласида медиа макон ґз зиммасидаги ана шундай вазифаларни нечоҲли адо этмоҳда? Журналистларга ҳґйиладиган асосий талаблар нималардан иборат бґлиши керак?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19