ОХСда кўрилган ишлар
21-1003/907 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 1 ноябрь (кўчирма)
 
Юк жўнатувчи юкни такдим этмаганлиги ёки берилган транспорт воситаларидан бошқа сабабларга кўра фойдаланмаганлиги учун транспорт уставлари ва кодекслари, шунингдек тарафларнинг келишувлари билан белгиланган тарзда жавобгар бўлади.

14-1002/9952(1) - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 8 ноябрь (кўчирма)
 
Ер участкасидан белгиланганидан бошка мақсадларда фойдаланилганда ер участкасига бўлган ҳукуқлар бекор бўлади.

18-1003/17101 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 6 декабрь (кўчирма)
 
Кассация шикояти имзолаш ваколатига эга бўлмаган шахс томонидан имзоланган бўлса, кассация инстанцияси Ўзбекистон Республикаси Хўжалик процессуал кодекси 88-моддасининг 3-бандига мое ҳолда кассация шикоятини кўрмасдан қолдиради.

10-1007/15880 - сонли қарор
10. 04. 2013

 
2011 йил 6 апрель (кўчирма)
  

Моддий ёки процессуал ҳуқуқ нормаларининг бузилиши ёхуд нотўғри йўлланилиши хўжалик судининг ҳал қилув қарорини ўзгартириш ёхуд бекор қилиш учун асос бўлади.

19-1007/18255 - сонли қарор
10. 04. 2013

2011 йил 13 апрель (кўчирма)
 
Мажбуриятлар мажбурият шартларига ва қонун ҳужжатпари талабларига мувофиқ лозим даражада бажарилиши керак.

14-10-11/19076 - сонли қарор
10. 04. 2013

2011 йил 13 апрель (кўчирма)
 
Гаровга олувчининг (кредиторнинг) талаблари гаровга қўйилган кўчмас мол-мулк қийматидан суднинг қарорига мувофиқ қондирилади.

10-1014/17965 - сонли қарор
10. 04. 2013

2011 йил 13 апрель (кўчирма)
 
Ишда иштирок этувчи ҳар бир шахс ўз талаб ва эътирозларига асос килиб келтираётган ҳолатларни исботлаши керак.

23-1103/4437(31) - сонли қарор
10. 04. 2013

2011 йил 28 июнь (кўчирма)
 
Техник талабларга жавоб бермайдиган назорат-касса машиналаридан фойдаланганлик ёки фискал хотирасининг хизмат кўрсатиш дастури бузилган назорат-касса машиналаридан фойдаланганлик, шунингдек пластик карточкалар асосида тўловларни қабул қилишни рад этганлик энг кам иш ҳақининг юз баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.

23-1003/10852(3) - сонли қарор
10. 04. 2013

2011 йил 1 август (кўчирма)
 
Мажбуриятлар мажбурият шартларига ва цонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ лозим даражада бажарилииш керак.

16-1002 4S16 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 27 июль (кучирма)
 
Банкнинг айби билан солиқ тўловчининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар суммасини ўтказиш топшириқномаси бажарилмаган (бажарилиши кечиктирилган) тақдирда, банкдан қонунда белгиланган тартибда ва миқдорда пеня ундирилади.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12