ОХСда кўрилган ишлар
10-0902/14668-сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 2 июнь (кўчирма)
  
Ишни кассация инстанциясида кўрган хўжалик судининг қарорида баён қилинган кўрсатмалари шу ишни янгидан кўраётган суд учун мажбурийдир.

10-1009/329 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 3   август (кўчирма)
 
Даъвогар низони судгача ҳал қилиш (талабнома юбориш) тартибига риоя этмаган, бу эса шу тоифадаги низолар учун қонунда ёки шартномада назарда тутилган бўлса, хўжалик суди даъвони кўрмасдан қолдиради.

17-1007/2189-сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 26 июль (кўчирма)
  
Агар даъвогарнинг даъводан воз кечиши, жавобгарнинг даъвони тан олиши ҳақидаги тарафларнинг келишув битими қонун ҳужжатларига хилоф бўлса ёки бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатини бузса, хўжалик суди даъводан воз кечишни, даъвони тан олишни қабул қилмайди, келишув битимини тасдиқламайди.

11-1006/14930 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 25 октябрь (кўчирма)
  
Агар суд ишни мажлис жойи ва вақти тўғрисида тегишли равишда хабардор қилинмаган ишда иштирок этувчи шахслардан биронтасининг йўқлигида кўрган бўлса, бу ҳал қилув қарорини бекор қилиш учун асос бўлади.

11-1031/13303 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 4 октябрь (кўчирма)
  
Ҳал қилув қарори қачонки, унда иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатлар баён этилган ва тарафларнингҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги хулосаларини тасдиқловчи далиллар келтирилган бўлса, асослантирилган ҳисобланади.

10-1014/7239 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 25 октябрь (кўчирма)
  
Энергия таъминоти шартномасига мувофиқ абонент қабул қилган энергия ҳақини тўлаш, шартномада назарда тутилган энергия истеъмол қилиш тартибига риоя этиш ҳамда ўзи фойдаланадиган энергия истеъмол қилувчи асбоб ва ускуналарнинг созлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

18-1003/15720 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 11 октябрь (кўчирма)
  
Қарздор айби бўлган тақдирда мажбуриятни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун, агар қонун ҳужжатларида ёки шартномада бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, жавоб беради.

15-10-07/7234 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 21 сентябрь (кўчирма)
 
Лицензиат лицензия шартномасида назарда тутилган лицензия талабларини ва шартларини мунтазам равишда ёки бир маротаба қўпол равишда бузганда лицензиянинг амал қилиши тугатилади. 

18-1006/12715 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 25 октябрь (кўчирма)
 
Суднинг ҳал қилув қарорида иш учун аҳамиятли барча ҳолатлар баён этилган, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги ҳулосалари тасдщловчи далиллар келтирилган бўлса, у асослантирилган ҳисобланади. Ҳал қилув қарори иш ҳолатлари ҳақидаги тахминларга асосланган бўлиши мумкин эмас.

18-1004/12969 - сонли қарор
10. 04. 2013

2010 йил 1 ноябрь (кўчирма)
 
Агар тўланиши лозим бўлган неустойка кредиторнинг мажбуриятини бузиш оқибатларига номутаносиблиги кўриниб турса, суд неустойкани камайтиришга  ҳақли.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12