ОХСда кўрилган ишлар
20-1105/9711 - сонли қарор
12. 09. 2014

Хўжалик судининг илгари кўрилган иш бўйича қонуний кучга кирган ҳал қилув қарори билан аниқланган ҳолатлар, ҳудди шу шахслар иштирокчиси бўлган бошқа ишни суд кўраётганда янгидан исбот қилинмайди

10-1119/5898 - сонли қарор
12. 09. 2014

Агар иккинчи тараф шартномани жиддий равишда бузса, тарафлардан бирининг талаби билан шартнома бекор қилиниши мумкин

23-1102/4548 - сонли қарор
12. 09. 2014

Даъвогар низони судгача ҳал қилиш (талабнома юбориш) тартибига риоя этмаган, бу эса ту тоифадаги низолар учун қонунда ёки шартномада назарда тутилган бўлса, даъво кўрмасдан қолдирилади

10-1114/14705 – сонли қарор
12. 09. 2014

Мижозда сув ҳисоблагич асбоблари мавжуд бўлмаганида сарфланган сув ва канализация хизмати учун тўлов сув қувуридан оққан сув ой календарь кунлари учун формула бўйича ҳисобланади

20-1110/18047 - сонли қарор
12. 09. 2014

Жиноят ким томонидан содир этилганлиги аниқланмаган ва унинг қачон аниқланиши ҳамда айбдор жавобгарликка тортилиши аниқ бўлмаган ҳолларда Ўзбекистон Республикам Хўжалик процессуал кодекси 82-моддасининг биринчи қисмига кўра иш юритшини тўхтатиш мумкин эмас

10-1114/12231 - сонли қарор
12. 09. 2014

Қонун ҳужжатларининг талабларига мувофиқ келмайдиган мазмундаги битим ўз-ўзидан ҳақиқий эмасдир

10-1115/12027 - сонли қарор
12. 09. 2014

Ижро ҳужжатлари бўйича жисмонш ва юридик шахслардан ундирув биринчи навбатда қарздорнинг сўмдаги ва чет эл валютасидаги пул маблағларига ҳамда бошқа қимматликларига, шу жумладан банклардаги ва бошқа кредит ташкилотларидаги пул маблағларига ҳамда ўзга қимматликларига қаратилади

11-1127/9555 - сонли қарор
12. 09. 2014

Ҳақиқий бўлмаган битим унинг ҳақиқий эмаслиги билан боғлиқ бўлган оқибатлардан ташқари бошқа юридик оқибатларга олиб келмайди ва у тузилган пайтидан бошлаб ҳақиқий эмасдир

11-1106/17329 - сонли қарор
12. 09. 2014

Хўжалик суди қарздорни банкрот деб топит тўғрисида царор цабул қилаётганда тугатиш бошцарувчисини ташци бошцарувчини тайинлаш учун назарда тутилган тартибда тайинлайди

12-1113/11467 - сонли қарор
17. 01. 2014

Суд муҳокамасининг вақти ва жойи ҳақида тегшили тартибда хабардор қилинмаган шахснинг иштирокисиз иш кўрилганда ушбу ҳолат ҳал қилув қарорини бекор қилши учун асос бўлади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12