ОХСда кўрилган ишлар
11-1229/8441 - сонли қарор
23. 12. 2014

Моддий ёки процессуал ҳуқуқ нормаларининг бузилиши ёхуд нотўғри қўлланилиши хўжалик судининг ҳал қилув карорини ёки карорини ўзгартириш ёхуд бекор килиш учун асос бўлади

13-1206/7155 - сонли қарор
23. 12. 2014

Иш учун аҳамиятли ҳолатларнинг тўлиқ ўрганилмаганлиги хўжалик судининг ҳал қилув карорини ёки қарорини ўзгартириш ёхуд бекор қилиш учун асос бўлади

18-1203/35666 - сонли қарор
23. 12. 2014

Ишда иштирок этувчи ҳар бир шахс ўз талаб ва эътирозларига асос қилиб келтираётган ҳолатларни исботлаши керак

10-1119/19550 - сонли қарор
12. 11. 2014

Агар тўланиши лозим бўлган неустойка қарздорнинг мажбуриятини бузиш оқибатларига номутаносиблиги кўриниб турса, суд неустойкани камайтиршига ҳақли

11-1232/267 - сонли қарор
12. 11. 2014

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексида назорат-касса машинасига сертификат олинмаганлиги учун жавобгарлик назарда тутилмаган

13-1107/8478 - сонли қарор
12. 11. 2014

Келишув битимини тасдиқлаш тўғрисидаги суд ажримининг хулоса қисмида унинг барча шартлари баён этилиши лозим

11-1206/278 - сонли қарор
12. 11. 2014

Ишда иштирок этувчи ҳар бир шахс ўз талаб ва эътирозларига асос қилиб келтираётган ҳолатларни исботлаши керак

11-1230/1150 - сонли қарор
12. 11. 2014

Даъвогар хўжалик судининг мажлисига келмаган ва ишни ўзининг иштирокисиз кўриб чиқишга розилик бермаган бўлса, даъво аризаси кўрмасдан қолдирилади

13-1102/1650 - сонли қарор
23. 09. 2014

Суд мажлиси баённомаси раислик этувчи томонидан имзоланмаган булса, бу ҳол ҳал қилув қарорини бекор қилиш учун асос бўлади

22-1105/1175 - сонли қарор
23. 09. 2014

Суд томонидан қабул қилинган қарор моддий ва процессуал қонунчилик нормалари билан тўлиқ мос келиши, иш ҳужжатлари ва суд аниқлаган ҳолатларга мувофиқ бўлиши керак

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12