Детектив
Лаънати махлуқ
09. 10. 2013

Бир одам катта эски ёғоч столга мук тушганча варақлари сарғайиб кетган аллақандай дафтарни ўқирди. Ёзувига тушунмагани учун бўлса керак, у дам-бадам дафтарни шам ёруғига тутар, шунда ғира-шира ёритилган хонанинг ярми зулмат қаърига чўмарди.

Тун қаъридаги шуъла
06. 09. 2013

Биз ўтирган поезд ўкириб, пишқи­риб зим-зиё зулмат қўйнига шиддат билан сингиб борарди. Чароғон, гавжум шаҳару қишлоқлар ҳаш-паш дегунча ортда қолди. Ҳурпайган, дуккайган қир-тепаликлардан иборат кимсасиз яйдоқ дала-дашт бошланди. Темир ғилдиракларнинг «тарақа-туруқ» товуши гоҳ кучайиб, гоҳ сусаяр, вагонлар бамисли бешикдек тебранар эди.

Фазодаги можаро
09. 07. 2013

Хонасининг эшигини кимдир тақиллатмай қўққисдан очди-ю, хаёл суриб ўтирган Лидж Бейлининг капалаги учиб, қўлидаги трубкасини полга тушириб юборди. У бетакаллуф меҳмонни койимоқчи бўлганди, ким келганини кўриб, эгилиб трубкасини олишниям унутди.

Агар шу одам йўқ бўлса...
13. 06. 2013

Ўша куни кечга яқин Саратогда Чавкар лақабли отга пул тиккан маҳал у ҳали илк хатни қўлига олмаганди. Бу қирчанғи от пойгада онда-сонда ғолиб чиққани учун унга икки-ю тўққиз улушида пул тикиларди. Эдгар­ Крафт таваккал қилиб икки юз доллар тикди.

Бўлмағур касб
13. 05. 2013

 
Бу каталакдай хонада деворга илинган ёғоч хочдан бўлак нарса йўқ эди. Пружиналари чиқиб ётган пачоқ диван, бўёғи кўчган стол ва бир жуфт қийшиқоёқ курси ичкарига кирган одамни ё қўрқитар, ё кўнглини беҳузур қиларди. Алмисоқдан қол­ган бу жиҳозлар хонага келтирилгун­ча юз йил қўлма-қўл сотилганга ўхшарди.­

Қалтис ўйин
15. 04. 2013

Бир соат рулетка ўйнаб, уч минг дол­лар ютиб олдим. Охирги ўттиз да­қиқа мобайнида кўк кўзли ёқимтойгина қиз билан ўйнадим.
— Бу оқшом омадингиз келди, — деди у муваффақиятимни изоҳлар экан.

Мум хайкаллар музейи
15. 04. 2013

Музей ходимлари сўнгги томошабинларни кузатиб қўйишаётганда, бошқарувчи Раймонд Ньюсонни хонасига чорлаб, унинг таклифини эшитди. Музей бошқарувчиси мухбирнинг эгнидаги оҳори тўкилган костюмга қараб бу одамнинг ҳаётда омади чопмаганини тушунди. Ўзига ишонч билан сўзлаётгандек туюлса-да, Ньюсоннинг гап оҳангида сезилар-сезилмас ўтинч бор эди. Ҳаётда рад жавобини эшитавериб безиган одамлар шундай гапиради.

Макаржер водийсининг сири
15. 04. 2013

Индиана тепалигидан тўққиз милча узоқликда, шимоли-ғарб тарафда Макаржер водийси ястанган. Аслида бу водий ҳам эмас, ўрмон қоплаган икки қиялик ўртасидаги пастқам жой.

Устаси фаранг
15. 04. 2013

Ёқилғи қуйиш шохобчасига бир неча ярд масофа қолганда оёғимни тезлик тепкисидан олиб, тормозни босдим. Орқа ўриндиқда ухлаётган укам Нютон уйғониб қаддини ростлади.
– Ёқилғи кам қолди, – дедим ун­га.­ – Ҳали олдинда тупроғ-у жин ур­гур кактус босган юз милча йўл бор.­

Куйлайдиган қўнғироқча
15. 04. 2013

Луис Пейтон ҳар сафар қўлга тушиб, руҳий тергов қилинишига бир баҳя қолганда Ер полициясини чув тушириб кетиш учун қўллайдиган ҳийлаю найранглари ҳақида ҳеч кимга гапирмасди.

1 2 3